αἰέν δημιουργείν 

(Designed according to the NATO's directions about the night vision optimization: click.)
                                                                                                                                          Founded in 2016 


(Approved by the Middle Ages. Patents pending).