Θέσφατα. (Into their original language).

04/August/2018


"'Ανθρωποι, γιατί σκοτώνετε ο ένας τον άλλον; 

Άνθρωποι, μεγάλη τιμωρία σας περιμένει όλους"."Το Τέλος Του Κόσμου θα έρθει όταν δεις να χιονίζει τον Αύγουστο".
 (Στην Ελλάδα).

"Tempan Irda Do Cubrero De Cubrir".
(Oracion).