Θέσφατα. (Into their original language).

04/August/2018#1 "'Ανθρωποι, γιατί σκοτώνετε ο ένας τον άλλον; 


Άνθρωποι, μεγάλη τιμωρία σας περιμένει όλους".
(Greek)


#2 "Το Τέλος Του Κόσμου θα έρθει όταν δεις να χιονίζει τον Αύγουστο".
 (Στην Ελλάδα).
(Greek)

#3 "Tempan Irda Do Cubrero De Cubrir".

(Oración).
(Spanish)


13/March/2019


"Trexa Hala Mahe" (treh'a hal'a mah'e)

(Sesoto)

"Bestem Trinalem"

(Gujarati)